Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Innlandet fylke

Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Utskifting av taktekking på produksjonslokale/lagerbygg i Kirkenær
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.