Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Lyngdal

Tilbygg av industri- og lagerbebyggelse i Lyngdal
Gnr/bnr: 160/4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 161/5, 6, 11, 162/1, 244 og 280. 121 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.