Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Nesna

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nesna som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Oppjustering og flytting av verksted i Sømna
Flytting av uteseksjon med verksted, garderober og spiserom til industribygg.
Utvidelse av fiskeoppdrett i Gildeskål
Søkt størrelse: 2576 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) etter endring.
Etablering av landbasert forskningsbygg i eksisterende bygg i Sandnessjøen
Søknaden gjelder: Etablering av nytt landanlegg for klekking, yngel og smolt av laksefisk. Søkt størrelse: årlig prod. 40 000 yngel, årlig biomasse 110 tonn og årlig forforbruk 100 tonn
Utvidelse av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Utvidelse av nybygget med inntil ca. 1,650 m2 BTA.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.