Planlagte nybygg av industriprosjekter i Bergen

Nybygg av laboratorium, forskning og kontor m.m. på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Nybygg av logistikkbygg på Kokstad i Bergen
Posten vil bruke ca. 18.000 kvm av arealene, resten skal leies ut. Utvendige anlegg for lading av biler skal etableres.
Bygging av industri/lager på Kokstad i Bergen
Total tomteareal ca 18500 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.