Planlagte nybygg av industriprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av næring i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2
Nybygg av industribygg i Fluberg
5 tomter på ca 2000-3000 kvm per stykke. To av dem er idag byggeklara tomter.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av industriområde i Fluberg
8 tomter skal selges.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.
Nybygg av industri i Skarnes i Sør-Odal kommune
16 daa. Maksimal byggehøyde 10 meter eller 3 etasjer.
Etablering av lagerhall til Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum i Lena kommune
Sivilforsvarets kompetansesenter på Starum, Innlandet skal kjøpe én stk. isolerte hall for montering på eget område. Hallen skal være i størrelsesorden 800-1000 m2 med levering senest innen utgangen av november 2022. Inkludert i anskaffelsen inngår også oppsett av hallen på ferdig etablert betongdekke inkludert pallereoler, samt mulighet for kjøp av reservedeler og tilbehør (f.eks innervegger) i hallens levetid. Kunden ønsker primært isolert stålhall, men ønsker også subsidiært tilbud på plasthall som dekker kravspesifikasjonen. Leverandøren skal oppgi om det kan leveres stålhall og/eller plasthall innenfor tidsfristen.
Nybygg av utebod-/garasje i Ringebu
Det er behov for en garasje slik at biler kan tines pga snø som pakker seg i hjulkapslene, samt innvendig vedlikehold som vasking og støvsuging. I 2022 har fire beboere elektriske scootere som bør ha en plassering under tak eller inne. Det er behov for stor utebod til passasjersykler og annet utstyr. Det er ikke nok lagringsplass til dette inne eller ute i dag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.