Planlagte nybygg av industriprosjekter i Agder fylke

Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca. 50 mål gjenstår.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Etablering av næringsområde i Froland kommune
Prosjekt fra administrasjonens budsjettforslag, budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026.
Nybygg av lager i Arendal
Området er regulert til næringsformål, herunder lager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.