Alle planlagte industriprosjekter i Vik

Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk i Feios
Mellom Feios og Fresvik. Søkt størrelse MTB 3120 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.