Alle planlagte industriprosjekter i Stryn

Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Tilrettelegging av næringsareal i Stryn
83,3 daa. Tilrettelegging for massetak (fjell), deretter næringsareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.