Alle planlagte industriprosjekter i Fitjar

Utvidelse av industri, nybygg av kai m.m. i Fitjar
Føremålet med denne planendringa er å utvide planområdet i retning vest, for å ha ein plan som opnar for å kunne byggje utvide areal på land til bruk som industri samt kai. Tiltakshavar ønskjer å bygge ein ny kai vest for eksisterande pir i sørleg del av planområdet. Tiltakshavar meiner at fylling i sjø og bygging av ny kai, er viktige tiltak for verftet for å kunne få eit effektivt verft som kan ta på seg store oppdrag for å produsera og reparera nye skip og store båtar. Tiltakshavar tenkjer seg at kaien skal bli bygd med pelar ned i sjø utanfor nytt utfyllingso

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.