Alle planlagte industriprosjekter i Etne

Etablering av industriområde i Etne
Ca. 40 mål. Etne kommune arbeider med å utvikle det nye industriområdet på Fikse. Kommunen har eit ønskje om å kunne legge tomter ut for sal i løpet av dei neste 2 åra. I den anledning har kommunen nå laga ei liste over potensielle/interesserte tomtekjøparar. Det å stå på lista gir ingen fordel eller forpliktingar, det er kun ei oversikt over interesserte kjøparar. Har dykkar firma ønskje å stå som interessert kjøpar av tomt i Fikse Industriområde, send informasjon om firma/kontaktperson/telefon/e-post til olav.lovra.viskjer@etne.kommune.no Tomtene legges tidligst ut til salg i løpet av 2024.
Etablering av industriområde i Etne
Ca. 30 mål. Etne kommune arbeider med å utvikle det nye industriområdet på Fikse. Kommunen har eit ønskje om å kunne legge tomter ut for sal i løpet av dei neste 2 åra. I den anledning har kommunen nå laga ei liste over potensielle/interesserte tomtekjøparar. Det å stå på lista gir ingen fordel eller forpliktingar, det er kun ei oversikt over interesserte kjøparar. Har dykkar firma ønskje å stå som interessert kjøpar av tomt i Fikse Industriområde, send informasjon om firma/kontaktperson/telefon/e-post til olav.lovra.viskjer@etne.kommune.no Tomtene legges tidligst ut til salg i løpet av 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.