Alle planlagte industriprosjekter i Aurland

Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.