Alle planlagte industriprosjekter i Vinje

Etablering av masseuttak, produksjonsanlegg for steinmateriale, asfaltverk og blandeverk for betong på Holldalen i Vinje
Planframlegget legg til rette for eit massetak, produksjonsanlegg for steinmateriale, asfaltverk eller blandeverk for betong. Det er planlagd å leggje til rette for uttak av inntil 70 000 tonn fast fjell per år. Etter gjennomført knusing vil dette resultere i om lag 30 000 tonn tilslagsmateriale til betong/asfalt. Massane er tenkt nytta til ulike byggje- og anleggsverksemder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.