Alle planlagte industriprosjekter i Notodden

Nybygg av industriområde i Notodden kommune
Ca. 165 daa. Infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.