Alle planlagte industriprosjekter i Drangedal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Drangedal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Videreutvikling av næringsområder og nybygg av boligbebyggelse og fortau i Skien kommune
Legge til rette for videreutvikling av dagens næringsområder, ny boligbebyggelse i søndre del, samt fortau langs Raset og turveg langs elva.
Etablering av masseuttak, produksjonsanlegg for steinmateriale, asfaltverk og blandeverk for betong på Holldalen i Vinje
Planframlegget legg til rette for eit massetak, produksjonsanlegg for steinmateriale, asfaltverk eller blandeverk for betong. Det er planlagd å leggje til rette for uttak av inntil 70 000 tonn fast fjell per år. Etter gjennomført knusing vil dette resultere i om lag 30 000 tonn tilslagsmateriale til betong/asfalt. Massane er tenkt nytta til ulike byggje- og anleggsverksemder.

Se andre prosjekter i Telemark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.