Alle planlagte industriprosjekter i Oslo

Nybygg av forskningsbygg med laboratorier, kontorer, biobank og logistikkareal i bydel Ullern, Oslo
Oslo Science Hub vil komplettere og knytte seg direkte til U5 - Campus Radiumhospitalet og OCCI. Gnr/Bnr: 29/122, 29/135, 29/139, 29/140, 29/151, 29/7, 29/820, 29/821.
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
8-13 etasjer. Ulvenveien 90 A-B, 92-92 B. Gnr/bnr 122/55, 131/9, 131/11. En ny bydel. Bygges ut under flere år. Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av avfallsstasjon for sentralt søppelsug i bydel Bjerke, Oslo
Dimensjonert for 5000 boliger og næringsbebyggelse.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Oppføring av nytt avfallsanlegg med avfallssug i bydel Vestre Aker, Oslo
Borgenveien 5. Det er planlagt etablering av «grønt tak». Avfallssuget vil i første omgang betjene Diakonhjemmet sykehus, Omsorg+ og Borgenveien 3. I fremtiden vil anlegget betjene flere andre bygg på Diakonhjemmets område.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.