Alle planlagte industriprosjekter i Alta

Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål. Trinn 2 er på 440 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.