Alle planlagte industriprosjekter i Nannestad

Nybygg av næringsområde i Nannestad
1000-3000 m2 BYA. Gnr/bnr: 32/20, 32/28, 32/37, 32/65 og 32/96 samt deler av Gardermovegen. 28 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.