Alle planlagte industriprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av industriområde på Dal i Eidsvoll kommune
40 dekar. Gnr/Bnr: 92/594-93/139 og 117.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.