Alle planlagte industriprosjekter i Flekkefjord

Ombygg av verksted i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.