Alle planlagte industriprosjekter i Harstad - Hárstták

Nybygg av industriområde i Harstad
Totalt ca. 40 daa på området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.