Alle planlagte industriprosjekter i Oslo

Nybygg av stålhall og administrasjonsbygg i bydel Grorud, Oslo
Ny stålhall på 3071 m2 og administrasjonsbygg på 132 m2. Stålhallen skal fungere som innbygging av et jordvaskeanlegg for overskuddsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.