Alle planlagte industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (2)
Flesberg (0)
Flå (0)
Gol (0)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Kongsberg (2)
Lier (1)
Modum (1)
Nesbyen (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Sigdal (0)
Ål (0)
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.