Alle planlagte industriprosjekter i Asker

Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.