Alle planlagte industriprosjekter i Agder fylke

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca 100 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Etablering av nytt renovasjonsanlegg i Arendal kommune
Beregnet behov for areal er 150 mål som skal opparbeides, og 50 mål råtomt dvs. at arealbehovet er til sammen 200 mål.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.