Alle planlagte industriprosjekter i Agder fylke

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Rammeavtale for håndverkertjenester - elektriker til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 350 mnok over en periode på 4 år.
Rammeavtale for håndverkertjenester - rørlegger til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 350 mnok over en periode på 4 år.
Etablering av næringsområde i Froland kommune
Prosjekt fra administrasjonens budsjettforslag, budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026.
Rammeavtale for håndverkertjenester - tømrer til Kristiansand kommune
Totale vedien estimert ca. 250 mnok over en periode på 4 år.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum. 12-13 tomter. 50 dekar. 595.000 nok/m2
Nybygg av lager i Arendal
Området er regulert til næringsformål, herunder lager.
Ombygg av verksted i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.