Alle planlagte industriprosjekter i Sunnfjord

Etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Nybygg av industriområde i Moskog industriområde
Gnr/bnr 351/1, 3, 4 mfl. Utvidinga gjeld gbnr 47/1, 47/6, 47/7, 47/9, 47/11, 47/18, 47/34 og 47/37.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.