Alle planlagte industriprosjekter i Bergen

Etablering av næringspark i bydel Åsane i Bergen kommune
Ca. 127 mål. Grunnflate på ca. 22.000 kvm BRA, og samlet utnyttelse på 30.000 – 50.000 kvm BRA.
Nybygg av laboratorium, forskning og kontor m.m. på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa. Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.
Nybygg av logistikkbygg på Kokstad i Bergen
Posten vil bruke ca. 18.000 kvm av arealene, resten skal leies ut. Utvendige anlegg for lading av biler skal etableres.
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Leskur: Denne entreprisen gjelder for hele banestrekningen. Det skal etableres tekniske bygg på holdeplasser og kollektivterminal. Utførelse i stål og glass med ledegjerder, benker, søppelspann og master for sanntidssystem fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.