Alle planlagte industriprosjekter i Suldal

Utvidelse av næringsområde i Suldal
Utvidelse av båtverksted, båthavn, båtplasser. Nybygg av servicebygg og 3 utleieboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.