Alle planlagte industriprosjekter i Sola

Etablering av næring ved flyplass på Vaulaberget i Sola
40 mål. Gnr/bnr: 14/17, 14/56 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.