Alle planlagte industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av næringsbygg i Sandnes
16.000 m2 tomt. Bygging max: 15.000 m2.
Utvidelse av næringsvirksomhet på Hommersåk
Planen legger til rette for utbygging av 105 dekar næringsvirksomhet.
Påbygg av industribygg og nybygg av administrasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Nybygg av industribygg på Sviland
ca 11 mål. Kan bygges 5000 - 7000 kvm lagerbygg. Gnr/bnr: 24/25 mfl.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.