Alle planlagte industriprosjekter i Eigersund

Nybygg av industri- og lagerbygg i Egersund
Gnr/bnr: 45/1, 15, 17, 44, 45, 93, 125 og 303.
Nybygg av forskningsfjøs og dyrevelferd i Neset, Egersund
4 forskningsfjøs. Adresse: Krossmoveien 785 og 813.
Etablering av næringsområde i Eigersund
Ca 50 daa stort næringsområde.
Riving og tilbygg av lagerhall i Eigersund kommune
Det er i dag et eksisterende lagerbygg på tomten, deler av dette skal rives og det skal deretter oppføres et nytt lagerbygg på 400 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.