Alle planlagte industriprosjekter i Steigen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Steigen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Nybygg av næringsområde for sjørettet næring på Toftøya i Brønnøysund
Planforslaget legger opp til at store næringsinteresser kan etablere seg i Brønnøy kommune. Det legges til rette for sjørettet næring lokalt som er en målsetting både Brønnøy kommune og Nordland fylkeskommune har. Det antas at dette området kan gi 200-300 ansatte, som kan gi viktige ringvirkninger for hele Helgeland.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.