Alle planlagte industriprosjekter i Farsund

Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Farsund
Det planlegges å søke om årlig konsesjon på 20.000 tonn slakteklar fisk. Gnr/bnr: 5/4, 16 og 20.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Etablering av landbasert akvakulturanlegg for laks i Farsund
En årsproduksjon på 6 000 tonn laks.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.