Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Gjesdal (0)
Haugesund (2)
(0)
Karmøy (1)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (2)
Randaberg (0)
Sandnes (2)
Sauda (1)
Sokndal (0)
Sola (1)
Stavanger (5)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Riving og nybygg av bofellesskap i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 55/634 og 55/632. Adresse: Erichstrups gate 17 og 19.
Om- og nybygg av boliger på Hundvåg
Formålet med planen er å omregulere den nordlige delen av planområdet til offentlig formål, og den sørlige delen av planområdet til boligformål, med hovedfokus på vernehensynet. Gjeldende reguleringsplan har regulert gårdstunet med bolighus, eldhus og driftsbygning til bevaring. Driftsbygningen bevares som volum. Arealet rundt bygningene er i dag regulert til hestedrift jord-/skogbruk.
Ombygg alternativt riving og nybygg av skole til boliger ved sentrum i Kopervik, Karmøy kommune
Eide skole i Kopervik ble lagt ned som skole i 2022. Karmøy kommune ønsker å selge eiendommene og bygningsmassen for å tilrettelegge for nye boliger nær Kopervik sentrum.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Tilbygg av omsorgsboliger i Moi
4-5 nye leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.