Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Innlandet fylke

Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Nybygg av bo- og servicesenter på Stangebyen i Stange kommune
Samarbeid mellom Stange Kommune og Coop Innlandet.
Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Ombygging til næring og studentboliger mm på Hunndalen i Gjøvik
Gnr/bnr: 69/865, 69/175, 69/845 og 69/820 mfl. Endre bruken av 2. og 3. etasje fra næring til kombinert næring, offentlig eller privat tjenesteyting, samt studentboliger. Det planlegges å legge til rette for inntil 20 studenthybler innenfor dagens bygningsvolum. Tilbygg av lager.
Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Ombygg av fløy til omsorgsboliger og dagaktivitetssenter i Vågå kommune, trinn 3
Oppdrgasgiver skal ha opsjon på renovering av fløy C som byggetrinn 4 og renovering av fløy D og G som byggetrinn 5.
Rehabilitering av bad på omsorgssenter i Gjøvik
Det er behov for å rehabilitere bad for beboere på Sørbyen omsorgssenter. Fet vil bli universelt utformet og gjennomført energitiltak samtidig.
Nytt ventilasjonsanlegg i omsorgssenter i Øyer
Det er foreslått å skifte i 1988-bygget i 2026 og i 1998-bygget i 2027.
Montering av utvendige solavskjerming på omsorgsbolig i Fåvang
Skifte ut nåværende utvendige persienner ved omsorgsleilighetene i Linåkervegen 2B som vender mot Linåkertunet heldøgns tjenester. Flere av de som er nå fungerer ikke, de er tunge å dra opp/ned og de går både over vindu og verandadør slik at det ikke er mulig å gå ut på verandaen om persiennen er nede. Bytte av manuelle utvendige persienner til elektriske persienner på omsorgsleilighetene på siden mot HDT.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.