Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Tysnes

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Tysnes som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygg av del av omsorgssenter til psykiatribustadar og dagsenter i Etne
Etne kommune har ikkje heildøgnsbemanna bustadar for personar med behov for heildøgnsbemanning knytt til si psykiske helse. Det er planlagt for 5 bustadar i den gamle sjukeheimen(tidlegare avdeling for pasientar med demens.)
Oppgradering av utleigebustader i Etne
Ca. 1-2 kommunale bustadar på Gjerdsrabbane blir fråflytta i året (talet varierer). Når leigetakar flyttar ut er det trong for oppgradering av bustaden, då dette er bustadar som er oppført midt på 1990-talet.
Rehablitering, ombygging og tilbygg av omsorgsboliger i Bergen
Planlegger mellom 8-12 hybler som midlertidig botilbud med personalbase.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.