Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Luster

Utvendig maling av omsorgssenter og kontorbygg i Luster
Gaupne Omsorgssenter (ca 1200m2) og Kontorbygget til teknisk drift (160m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.