Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Innlandet fylke

Tilbygg og innvendig ombygging av ungdoms- og familiesenter i Hamar kommune
Hedmark ungdoms- og familiesenter avdeling Vien er en akuttinstitusjon lokalisert på Hamar. Bygget er oppført i 2002 og er på ca. 630m2. Prosjektet omfatter en innvendig ombygging av hovedbygget som berører ca. 300 av 750 m2, samt et nytt tilbygg på ca. 820m2 fordelt over to plan.
Rehabilitering av bad på omsorgssenter i Gjøvik
Det er behov for å rehabilitere bad for beboere på Sørbyen omsorgssenter. Fet vil bli universelt utformet og gjennomført energitiltak samtidig.
Nytt ventilasjonsanlegg i omsorgssenter i Øyer
Det er foreslått å skifte i 1988-bygget i 2026 og i 1998-bygget i 2027.
Montering av utvendige solavskjerming på omsorgsbolig i Fåvang
Skifte ut nåværende utvendige persienner ved omsorgsleilighetene i Linåkervegen 2B som vender mot Linåkertunet heldøgns tjenester. Flere av de som er nå fungerer ikke, de er tunge å dra opp/ned og de går både over vindu og verandadør slik at det ikke er mulig å gå ut på verandaen om persiennen er nede. Bytte av manuelle utvendige persienner til elektriske persienner på omsorgsleilighetene på siden mot HDT.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.