Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Agder fylke

Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Utvidelse av barnebolig i Grimstad kommune
Fra budsjett 2023-2026. Trollsvingen 21 og 23.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Prosjekt fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Omtekking av tak på omsorgssenter i Farsund
Prosjekt fra årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.