Planlagt nybygg av boliger i Sveio

Nybygg av eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Nybygg av boliger i Sveio
5 tomter gjennstår, tomtenr 3, 6, 8, 14 og 24. Gnr/bnr 119/95, 98, 91, 94, 87.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.