Planlagt nybygg av boliger i Stad

Nybygg av bustadområde på Nor
Planforslaget legg til rette for etablering av totalt 38 bueiningar. Utbygginga er foreslått som blanding av firemannsbustadar, tomannsbustadar, og einebustadar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.