Planlagt nybygg av boliger i Stad

Nybygg av bustadområde på Nor
B 19 m.m. Reguleringsplanen ligg i hovudsak gnr/ bnr 57/1 og 57/ 65. Ein legg opp til inntil 12 einebustadtomter og inntil 16 mindre einingar i fortetta utbygging. Totalt 28 bueiningar.
Nybygg av boliger i Nordfjordeid
11 tomter gjennstår. Tomanns- og eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Holmøyane
4 eneboligtomter og 1 rekkehus tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.