Planlagt nybygg av boliger i Randaberg

Nybygg av boliger i Randaberg sentrum
Planområdet inkluderer eiendommene Valaveien 1, gnr./bnr. 49/163, Valaveien 3, gnr./bnr. 49/314, Bøveien 11, gnr./bnr. 49/35 og Gnr./bnr. 49/812, i tillegg til veiareal i gnr./bnr. 49/902 og gnr./bnr. 49/163. Bygninger med 4-5 etasjer i sør, og 2-3 etasjer i nord.
Nybygg av boligområde på Øvre Grødem i Randaberg
85-90 boenheter. Gnr/bnr: 48/1112 og 113. Planområde: ca. 24 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.