Planlagt nybygg av boliger i Randaberg

Nybygg av boligområde på Øvre Grødem i Randaberg
85-90 boenheter. Gnr/bnr: 48/1112 og 113. Planområde: ca. 24 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.