Planlagt nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (0)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (2)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (1)
Hemnes (1)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (0)
Nesna (0)
Rana (0)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (0)
Øksnes (1)
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boliger i Fauske
Opp til 6 enheter.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.