Planlagt nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (1)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Hareid (2)
Herøy (3)
Molde (9)
Rauma (2)
Sande (2)
Smøla (0)
Stranda (2)
Sula (0)
Sunndal (3)
Surnadal (0)
Sykkylven (1)
Tingvoll (1)
Ulstein (1)
Vanylven (1)
Vestnes (6)
Volda (1)
Ålesund (4)
Ørsta (2)
Nybygg av bokollektiv i Ålesund
Rivning av tidligere Ålesundsjukeheim.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Endret prosjektnavn, tidligere Kringstad boligområde. Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
Gnr/Bnr: 28/1, 2, 14, 15, 17, 30/2 m.fl.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Molde
Infrastruktur er etablert.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Nybygg av eldreboliger i Åndalsnes
Realskolen skal eventuelt rives, se prosjekt: Åndalsnes Realskole.
Nybygg av boliger på Fiskå i Vanylven
Ca 11 tomter. Infrastruktur opparbeides i Vanylven kommune sin regi.
Nybygg av omsorgsboliger i Averøy
Mulighet for 5-6 nye boenheter sentralt i Bruhagen.
Nybygg av hytteområde i Aure
Reguleringsplanen omfatter deler av gnr. 63, bnr. 2 og bnr. 16, offentlig veigrunn og sjøarealer, samt fritidseiendommene gnr. 63, bnr. 43, 52, 57 og 58 i Aure. Planområdet er ca. 30 daa stort inkludert ca. 4 daa sjøareal
Nye omsorgsbustadar/utleigehus i Sande
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.