Planlagt nybygg av boliger i Ringsaker

Ny bydel i Moelv sentrum
Et område mellom Storgata, Idrettsvegen, Moelv Idrettspark, Strandvegen og Moelva i Moelv sentrum. Det skal også vurderes å tilrettelegge for næring/forretning innen nordlige deler av planområdet. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Svarthaugen vest i Sjusjøen
Byggeklare tomter. Totalt 200 boenheter i området, 10-15% er utbygd.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av boligområde i Gaupen
Tomten er på 14.875 m2. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av boligområde i Moelv
Tomteareal: 60 daa. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Gaupen
Ikke byggeklara tomter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse, Gaupen del 2
45 daa. 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Furnes i Ringsaker kommune
gnr/bnr 789/16, 790/21, 790/82 og 790/380, 790/48, 790/54, 790/61, 790/6
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Brumunddal
Kombinert bolig- og næringsbygg. 17 leiligheter på 40 m2 per bolig og 124 m2 næring. 7 etasjer med takterrasse på 8 etasjer.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Ikke byggeklara tomter. Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
9 tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Ringsaker kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.