Planlagt nybygg av boliger i Åsnes

Nybygg av leiligheter i Flisa
Gnr/bnr: 95/36 og del av 95/42, 95/109 og 109/337

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.