Alle planlagte boligprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ledige tomter: 20/52, 20/53, 20/54, 20/55, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/63, 20/64, 20/66, 20/67, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 21/78, 21/79 og 21/81.
Nybygg av boliger i Haugesund
Tomter for salg: 20/57 Tussahaug 7 703,4m2 20/59 Tussahaug 11 693,6m2 20/60 Tussahaug 13 676m2 20/63 Tussahaug 12 588,7m2 20/64 Tussahaug 14 630,3m2 20/66 Tussahaug 18 762,6m2 20/67 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 6 716m2 20/71 Tussahaug 24 684,4m2 20/72 Tussahaug 22 703,4m2 20/73 Tussahaug 4 838,8m2 20/74 Tussahaug 2 848,1m2 20/79 Tussahaug 23 758m2 20/81 Tussahaug 19 806,8m2
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 24/85 mfl. Planområde: ca. 8,2 daa.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca. 495 dekar.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl. Ca. 12 mål tomt.
Nybygg av boliger i Haugesund
20/52 Slåttengvegen 16 665,4m2 20/53 Slåttengvegen 14 679,8m2 20/54 Slåttengvegen 12 729,6m2 20/55 Slåttengvegen 10 746,6m2
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Nybygg av eneboliger i Skåredalen, Haugesund
Totalt 5 tomter: 1 tomt er solgt, 2 tomter er reserverte. 2 tomter gjennstår for salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.