Alle planlagte boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (4)
Askøy (4)
Aurland (1)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (19)
Bremanger (2)
Bømlo (1)
Eidfjord (1)
Etne (5)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (4)
Gulen (10)
Hyllestad (5)
Høyanger (4)
Kinn (1)
Kvam (10)
Lærdal (1)
Luster (8)
Modalen (1)
Osterøy (0)
Samnanger (4)
Sogndal (3)
Solund (2)
Stad (10)
Stord (4)
Stryn (3)
Sunnfjord (7)
Sveio (6)
Tysnes (3)
Ullensvang (11)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (0)
Årdal (1)
Øygarden (1)
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Gjenoppbygging av boligblokk etter brann i Bergen kommune
Bolig for personer med rusmiddelavhengighet.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger på Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av eneboliger i Gloppen
Utviding mot aust.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Byrknes
12 tomter. Tomt 5, 7 og 11 er reserverte.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Totalt 9 tomter, 5 byggeklara tomter.
Nybygg av boliger i Nordfjordeid
11 tomter gjennstår. Tomanns- og eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
7 tomter gjennstår for salg tomt:5, 10, 13-15, 17 og 20. Det er 3 reserverte tomter: tomt 1, 2 og 9.
Ombygg av omsorgssenter i Skånevik
Planlagt for å flytte sammen Helsesenteret med Skånevik omsorgssenter og Tusenfryd.
Nybygg av boliger i Kyrkjebø
8 tomter. Tomt 3, 2, 10, 8, 14, 15, 4 og 6.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
6 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15.
Nybygg av eneboliger i Lunde, Tysnes
6 tomter gjennstår. 4 eneboligtomter, 2 flermannsboligtomter.
Utvidelse av bustadfelt i Ålfoten i Bremanger kommune
Ca. 6 byggeklare tomter for salg.
Nybygg av eneboliger i Lærdal
Lærdal kommune har til salgs 7 bustadtomter i byggefelt like ved Borgund Sentrum. Tomtene er på 700 – 1150 m² og ligg i ein sørvendt helling rett nord for Borgund sentrum. Tomtene har ei fin beliggenheit rett ved servicefunksjonar i Borgund.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
6 ledige tomter. Tomt nr 1-2-6-9-11-12. Tomtane ved Askvoll Øvre ligg sentralt til og er lette å opparbeide.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.