Alle planlagte boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Gjesdal (7)
Haugesund (10)
(6)
Karmøy (4)
Klepp (5)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (1)
Sandnes (16)
Sauda (5)
Sokndal (3)
Sola (11)
Stavanger (33)
Strand (1)
Suldal (6)
Time (5)
Tysvær (3)
Utsira (0)
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av helsekvartal i Aksdal
Opptil 200 boenheter. Blir utført i 2 byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
Bofellesskap og selveide boliger i bofellesskap. 7+7 boliger.
Nybygg av bustadfelt på Jelsa i Suldal kommune
23 eneboligtomter og 1 område for rekkehus.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ledige tomter: 20/52, 20/53, 20/54, 20/55, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/63, 20/64, 20/66, 20/67, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 21/78, 21/79 og 21/81.
Nybygg av boligområde på Eide, Sand
7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Nybygg av boligområde på Vea
Totalt 19 tomter. Området har en størrelse på 25.0 daa.
Nybygg av boliger i Haugesund
Tomter for salg: 20/57 Tussahaug 7 703,4m2 20/59 Tussahaug 11 693,6m2 20/60 Tussahaug 13 676m2 20/63 Tussahaug 12 588,7m2 20/64 Tussahaug 14 630,3m2 20/66 Tussahaug 18 762,6m2 20/67 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 6 716m2 20/71 Tussahaug 24 684,4m2 20/72 Tussahaug 22 703,4m2 20/73 Tussahaug 4 838,8m2 20/74 Tussahaug 2 848,1m2 20/79 Tussahaug 23 758m2 20/81 Tussahaug 19 806,8m2
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca. 495 dekar.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Finnøy kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Nybygg av eneboliger i Marvik, Jelsa
Gnr/bnr: 126/80, 81, 82, 83, 84 og 87.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Sagstua
5 ledige eneboligtomter Gnr/bnr: 36/122, 125, 126, 127 og 128. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
3-4 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger i Haugesund
20/52 Slåttengvegen 16 665,4m2 20/53 Slåttengvegen 14 679,8m2 20/54 Slåttengvegen 12 729,6m2 20/55 Slåttengvegen 10 746,6m2
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.