Alle planlagte boligprosjekter i Oslo fylke

Oslo (59)
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Nybygg av kombinert nærings- og boligbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Den nye bebyggelsen er tenkt som to bygningsvolum på 6 og 8 etasjer sammenbundet av en næringsetasje. Prosjektet vil BREEAM sertifiseres.
Riving av eneboliger og nybygg av leiligheter på Vinderen i bydel Vestre Aker, Oslo
2-4 etasjer. Riving av tre stk eneboliger. Hafslundveien 5-7. Gnr/bnr: 39/198, 39/199, 39/200.
Nybygg av leiligheter og næring i Gamle Oslo
Gnr/bnr – 230/318 og 230/320
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Oppgradering av leilighetsbygg i Oslo
Det skal etableres ett funksjonelt baderom ved å slå sammen dagens WC, dusj og bod til ett våtrom. Det vil samtidig komme nyinstallering av sprinkling samt nytt vanninntak. Det skal etableres og installeres ventilasjonsanlegg samt nytt elektrisk anlegg. Alle vinduer og dører skal skiftes ut, samt en utbedring av bunnledning
Nybygg av leiligheter mellom eksisterende blokker i bydel Sagene, Oslo
Grefsenveien 9A/9B og Fredrik Glads gate 8A/8B.
Ombygging av eldresenter till leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging av 2. etasje eldresent er til leiligheter/kontor og dagens moske i 2. etasje til en leilighet.
Bruksendring fra kontorer og undervisningslokaler til studentboliger i bydel Gamle Oslo
72 studentleiligheter, som varierer i størrelse mellom 11 - 26 kvadratmeter
Nybygg av leiligheter mm i bydel Gamle Oslo
4-5 etasjer. Publikumsrettet virksomhet i første etasje.
Påbygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To alternativer, 5 stk (50-110 m2 BRA pr leilighet) alternativt 8 stk leiligheter (80-90 m2 BRA per leilighet).
Nybygg av tomannsbolig og ombygg av enebolig i bydel Stovner, Oslo
BYA tomannsbolig ca 107 m2, eksisterende enebolig ca 120 m2.
Bruksendring, tilbygg og fasadeendring av boligblokk i bydel Gamle Oslo, Oslo
Et nytt møterom for styret med dagslys, et hyggeligere inngangsparti, samt tryggere sikkerhet mtp. uønskede gjester og for å unngå hærverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.