Alle planlagte boligprosjekter i Oslo fylke

Oslo (61)
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78. 191/168, 191/126.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring i bydel Stovner i Oslo
Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg og ombygg av boliger, næring og flerbrukshall i Rødtvet, Oslo
Gnr/bnr: 90/213, 90/104, 89/31, 90/338, 90/475
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Nybygg av flerbolighus og kontor m.m. i Gamle Oslo
Planlegger mellom 180-190 nye boliger.
Etablering av boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber JM Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Etablering av boliger og handel på Grorud, Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Scala Grorud med en plan for videre utvikling av området. Totalt 1500 kvm, 60% boliger og 40% næring. 70-90 leiligheter, to eller flere hus.
Etablering av kontor og boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber St1 Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Etablering av boliger og næring i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Residential Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Nybygg av boliger og næring ved T-banestasjon på Smestad i Oslo
Hoffsveien 92 og Sørkedalsveien 90 A og B.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Nybygg av leiligheter og næring i Gamle Oslo
Gnr/bnr – 230/318 og 230/320
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Ny- og ombygg av grendehus og leiligheter i bydel Grünerløkka i Oslo
Transformasjon av eksisterende bygg fra 1865 samt oppføring av nybygg på Grünerløkka i Oslo.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av leiligheter mellom eksisterende blokker i bydel Sagene, Oslo
Grefsenveien 9A/9B og Fredrik Glads gate 8A/8B.
Ombygging av eldresenter till leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging av 2. etasje eldresent er til leiligheter/kontor og dagens moske i 2. etasje til en leilighet.
Nybygg av rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 159/356 og 159/357. Munkerudkleiva 23 B-C.
Riving och nybygg av eneboliger i bydel Ullern, Oslo
Oppføring av fire eneboliger med felles garasjeanlegg under terreng.
Utvidelse av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Utvidelse av 6 stk. leiligheter som ligger i 5. et. til å bli 2 plans leiligheter med soverom/oppholdsrom på loftet og bruksendring av garasje til bolig.
Utvidelse av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Utvidelse av 6 stk. leiligheter som ligger i 4. et. til å bli 2 plans leiligheter med soverom/oppholdsrom på loftet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.