Alle planlagte boligprosjekter i Evje og Hornnes

Nybygg av boligområde i Evje, trinn 3
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Evje
Totalt 9 tomter, 6 tomter er fortsatt for salg. A1-4, 1082 m2 A1-4, 1038 m2 til salgs, privat eier A2-1, 850 m2, Tomten er reservert til 31.03.2023 A2-2, 1010 m2, tomten er reservert til 31-03-2023 A2-3, 1240 m2, tomten er reservert til 31-03-2023 A3-1, 1200 m2 A3-2, 1040 m2 A5-1, 950 m2 A6-2, 1120 m2
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 1
5 tomter gjennstår for salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.